XT- 2000 İ

XT-2000i –FFC, tam diferansiyel ve altın standart RET analizi XT-2000i hematoloji analizöründe eşsiz floresans akış sitometrisi (FFC) teknolojimiz kullanılmaktadır. FFC teknolojisinde yalnızca hücre büyüklüğü değil RNA/DNA içeriği, hücre büyüklüğü ve iç hücre karmaşıklığı incelenir. Bunun sonucunda çarpıcı doğrulukta sonuçlar ve üstün WBC diferansiyeli elde edilir. Özel florokrom etiketleme sayesinde inceleme oranları ve geri dönüş süresi kısaltılır. XT-2000i kantitatif ve kalitatif (XT-2000i RET Master ile birlikte opsiyonel) retikülosit ölçümünü bir araya getirerek anemi tanısı ve eritropoietik durumun ardında yatan gerçek tabloyu ortaya çıkarır. Ayrıca sadece işaretlemek yerine opsiyonel olarak gerçek kantitatif IG sayımını sunar ve hidrodinamik odaklanma sayesinde RBC ve PLT parametreleri için çok hassastır. Analizör kullanışlıdır ve özel iş akışınıza uyarlanabilir. Cihazın ekonomik reaktif tüketimini ve benzersiz Q işaretleri yoluyla tanı hassasiyetinin kendi laboratuvarınızın ihtiyaçlarına uyarlanabilmesini beğeneceksiniz. Ayrıca online kalite kontrolü için ağ iletişim sistemimize de bağlayabilirsiniz.
  • Yüksek kaliteli hematoloji analizi için floresans akış sitometrisi
  • RET ve IRF dâhil retikülosit analiziyle eritropoietik durumunun etkin olarak izlenmesinde altın standart teknoloji
  • Retikülosit analizinizi opsiyonel RET-He parametresi ile güçlendirin
  • IG sayımı (opsiyonel) ile mükemmel WBC diferansiyeli ve tanı etkisi
  • Ekonomik reaktif tüketimi